Nordiske bærekraftsrapport

Philip Morris ønsker å skape en røykfri fremtid. Som et av verdens ledende tobakksselskaper faser vi ut sigarettene og tilbyr mindre skadelige alternativer til folk som enten ikke ønsker eller klarer å stumpe røyken. Andre kvartal 2021 utgjorde våre røykfrie produkter 29% av vår globale inntjening.

Nordics Sustainability Report 2020

Et skifte til mindre skadelige produkter vil ha en positiv effekt folkehelsen over hele verden. Bærekraft utgjør kjernen i Philip Morris’ transformasjon, og strategien vår styrer hvordan vi produserer, hvordan vi driver virksomheten vår og hvordan vi håndterer vår sosiale og miljømessige påvirkning. Vårt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid er å skape langsiktig verdi samtidig som fotavtrykket til våre produkter, virksomhet og verdikjeder minimeres.

I Norden synker andelen røykere, noe som ikke er tilfelle i resten av verden. I dag røyker fremdeles 1,1 milliarder mennesker, inkludert 2,5 millioner i Norden. Vi går i riktig retning, men har fremdeles et stykke igjen. For å bli et enda mer bærekraftig selskap arbeider vi for å sikre at ingen begynner å røyke og for at folk som allerede har begynt, stumper sigarettene.

Mange fortsetter imidlertid å røyke til tross for bred kunnskap om de skadelige effektene av røyking. Derfor tilbyr vi røykfrie alternativer som, til tross for at de ikke er uten risiko, er et vesentlig bedre alternativ, både for folkehelsen og samfunnet for øvrig. Vårt arbeid for en røykfri fremtid er vårt aller viktigste bidrag til FNs globale bærekraftsmål.

 • mål 3- bokmål

  SDG 3

  Sigaretter forårsaker alvorlig sykdom. Ved å fase ut sigaretter og tilby mindre skadelige alternativer til de menneskene som, til tross for bred kunnskap om de skadelige effektene av røyking, fortsatt røyker, kan vi redusere den negative virkningen våre produkter har på enkeltpersoner og samfunnet betydelig. Vi selger produktene våre utelukkende til voksne røykere.

 • mål 8- bokmål

  SDG 8

  Vi sikrer alle våre ansatte gode arbeidsforhold og forventer at våre leverandører gjør det samme - til fordel for mer enn én million mennesker verden over gjennom PMIs verdikjede.

 • mål 12- bokmål

  SDG 12

  Vi forbedrer livssykluseffekten av produktene våre - fra å redusere miljøpåvirkningen av tobakkdyrking til effektiv lavkarbonproduksjon, resirkulering og programmer for å bekjempe forsøpling.

 • mål 16- bokmål

  SDG 16

  Vi er opptatt av å overvåke og begrense ulovlig handel. Vårt arbeid bidrar både til å redusere tapet av skatteinntekter og den helserelaterte risikoen forbundet med ulovlige sigaretter, samt styrker kampen mot organisert kriminalitet.

Philip Morris Nordic Sustainability Report 2020

For andre år på rad presenteres vår nordiske bærekraftsrapport. Det er en forlengelse av Philip Morris International Integrated Report 2020, som ble utgitt i juni 2021, som er utarbeidet i henhold til GRI -standarder og er et supplement til de enkelte nordiske kontorenes årsrapporter, utformet i henhold til lokale retningslinjer.

Denne rapporten presenterer hva vi har oppnådd så langt og hva vi jobber for å oppnå i fremtiden, særskilt på de områdene vi har størst mulighet til å påvirke i Norden: helse, forsøpling, vår rolle som arbeidsgivere og vårt arbeid for å bekjempe ulovlig handel.

God lesning!

Ingen kan nå 2030-målene alene - her må alle gode krefter tas i bruk. Vi vil derfor gjerne høre hva du mener om vårt bærekraftsarbeid, hva vi gjør bra og hvor vi kan bli bedre. Send dine tanker til Pia.prestmo@pmi.com - vi ser frem til å høre fra deg.

  

Dele denne siden