Nordiske bærekraftsrapport

Å skape langsiktige verdier samtidig som vi minimerer de negative eksternalitetene i våre produkter, virksomheter og verdikjeder - det er vårt bidrag til en bærekraftig fremtid.
nordic landscape

I takt med at verdenssamfunnet i økende grad prioriterer helse og velvære, ser vi også en jevn nedgang i sigarettrøyking. I de nordiske landene er røyking synkende i absolutte tall, noe som imidlertid ikke er tilfelle i resten av verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) synker andelen mennesker som røyker samtidig som verdens befolkning øker, slik at det absolutte antallet røykere stor sett forblir det samme.

I dag røyker 1,1 milliarder mennesker på verdensbasis, inkludert 2,5 millioner i Norden. 

Vi går i riktig retning, men har fortsatt et stykke igjen.

FNs mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals) har blitt den universelle referanserammen for bærekraftig utvikling. Vår forretningsstrategi samsvarer med disse målene og våre bidrag til å se dem virkeliggjort. Basert på Philip Morris Internationals globale bærekraftsarbeid, har vi tilpasset våre lokale prioriteringer til en nordisk kontekst for å legge trykk der vi kan gi vårt største bidrag.

 • mål 3- bokmål

  SDG 3

  Sigarettrøyking forårsaker alvorlige sykdommer. Ved å bytte ut sigaretter med mindre skadelige alternativer kan vi i betydelig grad redusere negative innvirkningen våre produkt har på enkeltpersoner og samfunn.

 • mål 8- bokmål

  SDG 8

  Vi sørger for gode vilkår for alle våre ansatte og forventer av våre leverandører å gjøre det samme overfor mer enn én million arbeidere i PMIs verdensomspennende verdikjede.

 • mål 12- bokmål

  SDG 12

  Gjennom hele livssyklusen, reduserer vi effekten våre produkter har på miljøet - fra å begrense miljøpåvirkningen av tobakkdyrking til å oppnå karbonnøytralitet innen 2030, samt program for avfallsforebygging og -gjenvinning.

 • mål 16- bokmål

  SDG 16

  Vi har forpliktet oss til å arbeide mot ulovlig sigaretthandel. Vårt arbeid bidrar til å redusere tap av skatteinntekter og bekjemper internasjonal, organisert kriminalitet.

Philip Morris’ første nordiske bærekraftsrapport er nå klar. Rapporten beskriver vårt bærekraftsarbeid i 2019 og viser retning for de kommende årene. Det er en videreføring av Philip Morris International Integrated Report 2019, som er utarbeidet i samsvar med GRI-standarder, og er et supplement til de enkelte nordiske kontorenes årsrapporter, som inkluderer obligatorisk rapportering av bærekraftsinitiativer i samsvar med lokale regler.

Rapporten beskriver på hvilke områder vi gir vårt største bidrag og effektene av vår virksomhet i Norden: helse, avfallshåndtering og ansvarlige arbeidsforhold.

I den sammenheng har vi identifisert de mest relevante key performance indicator’ene fra selskapets globale arbeid, vi presenterer hva vi har oppnådd så langt og ikke minst hva vi jobber for å oppnå i fremtiden.

klikk her for å lese rapporten

  

Dele denne siden