Esimene Philip Morris Internationali jätkusuutlikkuse aruanne Balti riikides

22 Dec 2023
Philip Morris Internationali (PMI) ettevõtted Baltikumis avaldasid oma esimese jätkusuutlikkuse aruande.
green moss covered in dew

See hõlmab jätkusuutlikkuse edusamme meie neljas kohalikus ettevõttes: Philip Morris Baltic Vilniuses, Philip Morris Lithuania Klaipedas, Philip Morris Latvia Riias ja Philip Morris Estonia Tallinnas.

Meie jaoks on jätkusuutlikkus äristrateegia, see on meie alustala ja võimalus innovatsiooniks, majanduskasvuks ja eesmärgipäraseks, mõjule suunatud pikaajaliseks väärtuse loomiseks. Meie jätkusuutlikkuse teekond algas kolmkümmend aastat tagasi, mil PMI sisenes esimese välisinvestorina äsja iseseisvunud Leedus.

See roll andis meile võimaluse kehtestada Baltikumis uued Lääne äristandardid. Rohkem kui kolmkümmend aastat oleme töötanud selle nimel, et hoida kõrgeimat taset valdkondades alates keskkonnapoliitikast kuni töökultuuri ja töötajate heaoluni. Samuti olid PMI ettevõtted ühed esimesed, kes rakendasid keskkonnamõju minimeerimiseks jätkusuutlikkuse algatusi nagu nulljäätmed ja süsinikuneutraalsus. Seda ajal, mil teised ainult kaalusid selliseid algatusi.

See aruanne sisaldab meie jätkusuutlikkuse eesmärke, tulemusi, mida saavutasime 2022. aastal oma toodete ja tegevuse mõju muutmisel, ning edusamme, mida oleme teinud oma eesmärgi suunas luua suitsuvaba tulevik.

2022. aasta saavutuste hulgas oli süsinikdioksiidi neutraalsuse sertifikaat, mis anti taaskord meie Klaipeda tehasele. Samuti tagasime oma tehase töötajate ja töövõtjate ohutuse. Lisaks sellele saime juba kaheksandat korda järjest parima tööandja auhinna. Veelgi enam, meie jõupingutuste eest kaasava töökoha loomisel pälvisid meie Leedu ettevõtted 2022. aastal võrdsete võimaluste ombudsmanilt tunnustuse Equal Opportunity Wings.

2022. aastal jätkasime kõigis kolmes Balti riigis oma visiooni jagamist ning tegime usinalt koostööd erinevate sidusrühmade ja institutsioonidega. Lisaks käivitati 2022. aastal Leedus ülemaailmne PMI kuumutatavate tubakatoodete elektroonikaseadmete ringlussevõtu programm CIRCLE, mis tugevdab meie pühendumist ringmajandusele ja aitab parandada tarbijate käitumist. Lisaks viisime kõigis kolmes Balti riigis läbi erinevaid üleriigilisi loomingulisi ja tõhusaid prügivastaseid kampaaniaid ning mitmeid muid algatusi.

Kutsume teid lugema meie aruannet ja tutvuma meie edusammudega. Loodame, et see tekitab mõtestatud dialoogi. Töötades koos kogukonnaga positiivsete muutuste nimel, saame oma ümberkujundamise edukalt lõpule viia.

Lugege kogu aruannet, et teada saada, kuidas me muutume palju paremaks

Laadige aruanne alla siit

Jaga seda artiklit