Pirmais Philip Morris International ilgtspējības ziņojums Baltijas valstīs

22 Dec 2023
Philip Morris International (PMI) uzņēmumi Baltijas valstīs publicējuši savu pirmo ilgtspējības ziņojumu.
green moss covered in dew

Tajā iekļauta informācija par četru mūsu grupas uzņēmumu ilgtspējības sasniegumiem: “Philip Morris Baltic” Viļņā (Lietuva), “Philip Morris Lithuania” Klaipēdā (Lietuva), “Philip Morris Latvia” Rīgā (Latvija) un “Philip Morris Estonia” Tallinā (Igaunija).

Mūsu izpratnē ilgtspējība ir biznesa stratēģija, mūsu mugurkauls un iespēja ieviest jauninājumus, veicināt izaugsmi un radīt mērķtiecīgu, uz ietekmi vērstu ilgtermiņa vērtību. Tādēļ mūsu ilgtspējības ceļojums sākās jau pirms trim desmitgadēm, kad PMI kļuva par pirmo ārvalstu investoru nule kā savu neatkarību atguvušajā Lietuvā.

Šī loma sniedza mums iespēju kļūt par Rietumu uzņēmējdarbības standartu vēstnešiem Baltijas valstīs. Vairāk nekā trīsdesmit gadu garumā mēs esam strādājuši pie tā, lai uzstādītu augstāko latiņu tādās jomās kā vides politika, darba kultūra un darbinieku labklājība. Turklāt PMI uzņēmumi bija vieni no pirmajiem, kas ieviesa ilgtspējības iniciatīvas, kas paredz ietekmes uz vidi samazināšanu, piemērojot nulles atkritumu un oglekļa neitralitātes pamatprincipus, laikā, kad citi uzņēmumi tikai apsvēra šādu iniciatīvu ieviešanu.

Šajā ziņojumā ir iekļauts ieskats mūsu ilgtspējības mērķos un atskats uz 2022. gadā sasniegtajiem rezultātiem, veicot mūsu produktu un darbības ietekmes transformāciju, kā arī progresu, ko esam sasnieguši, īstenojot misiju par nākotni bez dūmiem.

Viens no mūsu 2022. gada sasniegumiem bija oglekļa neitralitātes sertifikāts, kas atkārtoti piešķirts mūsu Klaipēdas rūpnīcai. Tāpat mēs esam nodrošinājuši mūsu rūpnīcas darbinieku un darbuzņēmēju drošību, kā arī jau astoto gadu pēc kārtas saņēmuši Top darba devēja apbalvojumu. Vēl jo vairāk – 2022. gadā mūsu Lietuvas uzņēmumiem tika piešķirts Vienlīdzīgu iespēju ombuda apbalvojums “Vienlīdzīgu iespēju spārni”, piešķirot atzinību mūsu centieniem radīt iekļaujošu darba vidi.

2022. gadā mēs turpinājām dalīties ar savu redzējumu un intensīvi sadarbojāmies ar dažādām ieinteresētajām pusēm un institūcijām visās trijās Baltijas valstīs. Turklāt 2022. gadā Lietuvā tika ieviesta PMI globālā karsējamās tabakas elektronisko ierīču pārstrādes programma CIRCLE, tādējādi nostiprinot mūsu apņemšanos veicināt aprites ekonomiku un palīdzot mainīt patērētāju uzvedību uz pozitīvo pusi. Tāpat visās trijās Baltijas valstīs esam sekmīgi īstenojuši dažādas radošas un ietekmējošas kampaņas, kas vērstas pret vides piesārņošanu, kā arī daudzas citas iniciatīvas.

Aicinām jūs iepazīties ar mūsu ziņojumu un atklāt mūsu sasniegto progresu un ceram, ka tas veicinās jēgpilnu dialogu. Esam pārliecināti, ka mērķtiecīgi sadarbojoties ar sabiedrību, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas, mēs varam kopīgiem spēkiem mainīties uz labu.

Izlasiet pilnu ziņojuma versiju, lai uzzinātu, kā mēs maināmies uz labu

Lejupielādējiet šo ziņojumu šeit

Kopīgot šo rakst