EQUAL-SALARY (EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET)

Equal salary globally certified logo

Şirketimizin en önemli önceliklerinden biri, tüm çalışanların fırsatlara erişebilmesi için eşit koşullara sahip olmasını sağlamaktır. Philip Morris Türkiye, İsviçre merkezli kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan EQUAL-SALARY Vakfı'nın EQUAL-SALARY (Eşit İşe Eşit Ücret) sertifikasını Türkiye'de almaya hak kazanan ilk şirket olmuştur. Bu sertifika, Philip Morris Türkiye'nin tüm çalışanlarına, cinsiyetlerinden bağımsız olarak, aynı iş veya eşit değerde çalışma karşılığında eşit maaş ödediğini onaylamaktadır.

İş yerinde eşitliğin temel standardı olan bu başarı, daha kapsayıcı ve dengeli bir iş yeri oluşturma misyonumuzda önemli bir kilometre taşıdır.

Çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak bizim için yalnızca tatmin edici bir başarı değil; aynı zamanda şirketimizi gelecek nesillere taşıma açısından da son derece önemlidir.