Poznaj Nas

W kwietniu 2017 roku PMI wprowadził na polski rynek IQOS, innowacyjny produkt oparty na technologii podgrzewania tytoniu, który wytwarza średnio 90-95% mniej szkodliwych substancji - poza nikotyną - niż tradycyjne papierosy.

 

W Polsce działają cztery spółki zależne PMI.

Siedziba i fabryka Philip Morris Polska S.A. (PMPL) mieści się w Krakowie. PMPL zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych, z których około 70% trafia na eksport.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D) ma siedzibę w Krakowie, biuro w Warszawie oraz centra dystrybucji w całym kraju. PMPL-D zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wyrobów tytoniowych na polskim rynku.

Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. (PMPL-T) ma siedzibę w Krakowie oraz stacje wykupowe w wybranych rejonach uprawowych. Spółka zajmuje się kontraktacją uprawy tytoniu przez plantatorów, skupem tytoniu oraz jego magazynowaniem. Odpowiada również za przygotowywanie mieszanek tytoniowych oraz nadzoruje ich produkcję.

PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE) mieści się w Krakowie, jest europejskim centrum usług, które świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe, zakupowe i informatyczne (IS) oraz zapewnia wsparcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) spółkom zależnym PMI w ponad 60 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Wielu pracowników PMI SCE w Krakowie pochodzi z różnych części świata. Reprezentują ok. 25 narodowości i posługują się ponad 20 językami.

Designing a Smoke-Free future

Przyszłość PMI

Nasza wizja

Zbudujemy przyszłość PMI na bazie produktów wolnych od dymu tytoniowego, które są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Wizją nas wszystkich w PMI jest, aby te właśnie produkty w przyszłości zastąpiły papierosy. 

Dlatego w dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych – w Szwajcarii i Singapurze – zatrudniamy ponad 400 naukowców, inżynierów i ekspertów, którzy pracują nad produktami o obniżonej szkodliwości będącymi alternatywą dla papierosów.

PM_Poland_Nasza_fabryka

Centrum Produkcji

Nasza fabryka

Nasza fabryka w Krakowie zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych, w tym trzech z dziesięciu najlepiej sprzedających się marek papierosów w Polsce – Marlboro, L&M i Chesterfield, na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

Eksport stanowi około 70% produkcji PMPL. Dzięki inwestycjom w modernizację fabryki, dziś PMPL jest jednym z kluczowych centrów produkcyjnych PMI.

 

employees-1

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników

Nasi pracownicy

Obecnie w całej Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób: w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz centrach dystrybucji na terenie całego kraju.  Nieustannie dbamy o to, aby wszyscy pracownicy dobrze czuli się w naszej firmie.

Tworzymy szczególne warunki pracy, dbamy o pracowników i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji. Dążymy także do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. 

Działalność charytatywna

PMI wspiera programy charytatywne, które poprawiają warunki życia w wielu miejscach, w których żyją i pracują nasi pracownicy, a także w społecznościach rolniczych tam, gdzie kupujemy tytoń. Koncentrujemy nasze działania na podstawowych kwestiach: dostęp do edukacji, wyrównanie szans ekonomicznych i poprawa warunków życia w społecznościach lokalnych, promocja przedsiębiorczości i wsparcie dla kobiet oraz pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Nasza Historia

Historia PMI w Polsce rozpoczęła się w 1973 r. wraz z podpisaniem przez firmę umowy licencyjnej z Zakładami Przemysłu Tytoniowego w Krakowie (ZPTK) na produkcję papierosów marki Marlboro. W 1996 r. firma PMI zakupiła od Skarbu Państwa pakiet akcji ZPTK, a w 1998 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Philip Morris Polska S.A.

Pod koniec 2005 r. działalność rozpoczęła w Krakowie kolejna spółka zależna PMI – jest to PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE). PMI SCE to europejskie centrum usług, które świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe, informatyczne, zakupowe oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi spółkom zależnym PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Obecnie w Polsce działają 4 spółki zależne PMI, które łącznie zatrudniają ponad 3000 pracowników w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz w naszych centrach dystrybucji na terenie całego kraju. Naszych pracowników i nasze produkty spotkać można w całej Polsce, ale sercem naszej działalności jest Kraków.

Woda jest wspólnym i cennym zasobem, który jest niezbędny do życia. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) wymieniło niedobór wody oraz brak wystarczającej ilości dostępnej wody, aby sprostać zapotrzebowaniu na nią, jako największe globalne zagrożenie XXI wieku. Niedobór wody jest wywoływany przez zagrożenia, takie jak nadmierne zużycie, zanieczyszczenie, niezrównoważone zarządzanie i zmiany pogody spowodowane zmianami klimatu.

Od 2017 roku PMI wprowadziło do swoich głównych filarów zrównoważonego rozwoju certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS) w celu zmniejszenia śladu wodnego swoich fabryk i promowania zrównoważonego zarządzania wodą w pobliżu naszych zakładów produkcyjnych. Aby zademonstrować swoje zaangażowanie w gospodarkę wodną, PMI planuje certyfikować wszystkie fabryki zgodnie ze standardem AWS do 2025 roku.

Philip Morris Polska S.A. w Krakowie z dumą prezentuje swoją drogę w kierunku certyfikacji Alliance for Water Stewardship (AWS). Certyfikacja AWS opiera się na obowiązującym na całym świecie standardzie, który umożliwia użytkownikom wody zmniejszenie jej zużycia, ograniczenie ryzyka związanego z wodą oraz zarządzanie wodą w sposób przejrzysty i oparty na współpracy z interesariuszami działającymi w pobliżu fabryki. Po osiągnięciu tego ważnego etapu, Philip Morris Polska S.A. w Krakowie będzie drugim zakładem w Polsce, który uzyska certyfikat AWS.

Audytu dokona w dniach 9-11.12.2020 r. Pani Gabriela Procyk, Environment, Health & Safety, Environmental Protection Specialist, SGS POLSKA SP. Z O.O.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

  z siedzibą w Krakowie
  Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289223
  NIP 675-13-73-354; REGON 120553944
  Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

  Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

Biuro w Warszawie

  ul. Inflancka 4C
  Gdański Business Center D
  00-189 Warszawa

   

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

  z siedzibą w Krakowie
  Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242947
  NIP 675-13-34-420; REGON 120123379
  Kapitał zakładowy 600.000,00 PLN

  Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

Philip Morris Polska S.A.

  z siedzibą w Krakowie
  Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012542
  NIP 675-00-02-182; REGON 350686207
  Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 88.445.110,00 PLN

  Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.