Market Page Banner
O nas

Zespół Zarządzający

Poznaj Nas

Obecnie w Polsce działają 4 spółki zależne PMI. Łącznie firma daje zatrudnienie blisko 8 tysiącom osób w Polsce, z czego ponad 4 tysiące pracowników zatrudnionych jest w spółkach zależnych PMI, pracując w biurach w Krakowie i Warszawie, w fabryce oraz w centrach dystrybucji na terenie całego kraju.

Zespół Zarządzający

Michał_Mierzejewski
  • Michał Mierzejewski Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu
Anna Kowalska-Kmiecik
  • Anna Kowalska-Kmiecik Dyrektor ds. Marketingu i Digital, Członek Zarządu
Jarosław_Kędzia
  • Jarosław Kędzia Dyrektor ds. Sprzedaży, Członek Zarządu
Agnieszka Kozar
  • Agnieszka Kozar Dyrektor Działu Prawnego, Prokurent
Dariusz_Kiersztan
  • Dariusz Kiersztan Dyrektor ds. Konsumenckich, Członek Zarządu
Anita_Rogalska
  • Anita Rogalska Dyrektor Działu Ludzie i Kultura, Członek Zarządu
Hugo Nascimento
  • Hugo Nascimento Dyrektor Customer Care, Prokurent
Magdalena_Włodek
  • Magdalena Włodek Dyrektor ds. Finansowych, Członek Zarządu
Wojciech_Niewierko
  • Wojciech Niewierko Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Członek Zarządu
TS Prof 2
  • Tomasz Szpyt Dyrektor ds. Operacyjnych