poland-about-us-sub-page

Poznaj nas

W kwietniu 2017 roku PMI wprowadził na polski rynek IQOS, innowacyjny produkt oparty na technologii podgrzewania tytoniu, który wytwarza średnio 90-95% mniej szkodliwych substancji - poza nikotyną - niż tradycyjne papierosy.
Discover more
market-pages-light-our-vision

Nasza wizja

our products market sites

Nasze Produkty

Unsmoke your mind for pmi.com homepage

Unsmoke your mind

5 min read
Nauka I Innowacje
Scientist in a laboratory.

Nauka i innowacje

Read article
marketpages-breakthrough-products-banner-articles

Przełomowe produkty dla palaczy

Read article
marketpages-robust-sciences-banner-article

Solidne podstawy naukowe i szczegółowe testy

Read article
marketsite scientist with IQOS banner

Tworzymy lepsze rozwiązania dla palaczy

Read article

Woda jest wspólnym i cennym zasobem, który jest nam niezbędny do życia. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne wymieniło niedobór wody, czyli brak wystarczającej ilości wody do zaspokojenia potrzeb użytkowych jako największe globalne ryzyko XXI wieku. Niedobór wody jest wywoływany przez ryzyka takie jak nadmierna eksploatacja zasobów wody, zanieczyszczenie, brak zrównoważonego zarządzania i zmiany trendów pogodowych wynikające ze zmiany klimatu.

Od 2017 roku Philip Morris International (PMI) wprowadził do swoich głównych filarów zrównoważonego rozwoju certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS) w celu zmniejszenia śladu wodnego swoich fabryk i promowania zrównoważonego zarządzania wodą na terytoriach lokalnych na całym świecie. Aby zademonstrować swoje zaangażowanie w gospodarkę wodną, PMI planuje certyfikować wszystkie obiekty zgodnie ze standardem AWS do 2025 r.

Philip Morris Polska S.A. (PMPL) z przyjemnością dzieli się swoją podróżą w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i kamieniami milowymi osiągniętymi dzięki wdrożeniu standardu i wyników AWS. W grudniu 2020 roku PMPL został drugą firmą w Polsce, która otrzymała certyfikat AWS i jedenastą placówką PMI na świecie. PMPL będzie kontynuował swoje zaangażowanie i podróż w zakresie zarządzania wodą. W 2022 roku jak i w kolejnych latach, PMPL nadal zobowiązuje się do wdrażania zrównoważonych praktyk związanych z wodą i podnoszenia świadomości, aby zachęcić innych do stania się odpowiedzialnymi zarządcami wody.

Zgodnie ze standardem AWS w 2023 roku Philip Morris Polska przystępuje do procesu ponownej certyfikacji standardu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie „AWS Informacja dla podmiotów zainteresowanych”. 

 

14 documents

Documents

 • Raport Wodny PMPL

  .pdf

  08/11/2023

  4.38 mb

 • Zobowiązanie AWS - AWS Commitment

  .pdf

  08/30/2022

  95.38 kb

 • Polityka BHP i Ochrony Środowiska

  .pdf

  10/04/2021

  91.35 kb

 • Realizacja Strategia Podatkowa PMI SCE 2022

  .pdf

  12/20/2023

  120.21 kb

 • Realizacja Strategia Podatkowa PMPL 2022

  .pdf

  12/20/2023

  176.18 kb

 • Realizacja Strategia Podatkowa PMPL-D 2022

  .pdf

  12/20/2023

  177.83 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMI SCE 2021

  .pdf

  12/12/2022

  225.26 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMPL-D 2021

  .pdf

  12/12/2022

  121.71 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMPL 2021

  .pdf

  12/12/2022

  121.41 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMPL 2020

  .pdf

  12/23/2021

  120.85 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMPL-D 2020

  .pdf

  12/23/2021

  121.25 kb

 • Realizacja Strategii Podatkowej PMI SCE 2020

  .pdf

  12/23/2021

  105.02 kb

 • Zasady przetwarzania danych i dostępu do systemów informatycznych

  .pdf

  09/29/2022

  610.19 kb

 • Ordering party data processing and access to its information systems

  .pdf

  09/29/2022

  587.27 kb

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289223
NIP 675-13-73-354; REGON 120553944
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

Biuro w Warszawie

ul. Inflancka 4C
Gdański Business Center D
00-189 Warszawa

+48 22 606 2222

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242947
NIP 675-13-34-420; REGON 120123379
Kapitał zakładowy 600.000,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

+48 12 646 4646 +48 12 646 4000

Philip Morris Polska S.A.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012542
NIP 675-00-02-182; REGON 350686207
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 88.445.110,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

+48 12 646 4646 +48 12 646 4000