Regulacje

Powszechnie znane zagrożenia związane z paleniem nakłoniły regulatorów do zaostrzenia przepisów i wprowadzenia wyższego podatku akcyzowego na papierosy niż na wszelkie inne produkty, jednocześnie pozostawiając je dostępnymi dla osób dorosłych. Nie ma wątpliwości, że produkty tytoniowe powinny być przedmiotem ścisłej regulacji i kontroli.
market-pages-light-regulation-article

Racjonalne podejście do problemu

Nie ma wątpliwości, że produkty tytoniowe powinny być przedmiotem ścisłej regulacji i kontroli. Nasza obecność na danym rynku jest uwarunkowana najwyższym poszanowaniem krajowego prawa i współpracą z władzami w kwestiach dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

Sprzeciwiamy się jednak regulacjom usuwającym informacje dotyczące marki z paczek papierosów, które zmuszają konsumentów do wybierania spośród praktycznie identycznych produktów. Nadal uważamy, że obowiązek wprowadzenia ujednoliconych paczek papierosów oznacza traktowanie dorosłych palaczy jako osób niezdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji. W naszej opinii całkowite zakazanie sprzedaży papierosów nie jest rozsądne z punktu widzenia palaczy oraz ogółu społeczeństwa.

Przy wprowadzaniu zbyt restrykcyjnych przepisów regulujących prawie każdy aspekt branży tytoniowej, nasuwa się pytanie: jak zaspokoić potrzeby ponad miliarda ludzi, którzy wciąż palą?

Według nas odpowiedzią jest innowacyjne podejście – zarówno w kontekście nowych produktów, jak i przepisów. W miarę postępu prac nad produktami bezdymnymi, nasze priorytety ulegają zmianie. Nowe technologie tworzone przez nas, jak i przez innych producentów pozwolą odmienić przyszłość rynku tytoniowo-nikotynowego, w którym papierosy zostaną zastąpione mniej szkodliwymi, ale cały czas satysfakcjonującymi produktami bezdymnymi. Patrząc na to w tym kontekście uważamy, że racjonalne przepisy regulujące sprzedaż produktów bezdymnych, uwzględniające ich obniżone ryzyko, w połączeniu z dalszymi ograniczeniami sprzedaży papierosów, mogą stać się skuteczniejszą metodą eliminacji zagrożeń zdrowotnych spowodowanych paleniem, niż wymagania dotyczące jednolitych opakowań.

Stawiamy sprawę jasno – przepisy nadal powinny zniechęcać ludzi do rozpoczynania palenia i zachęcać ich do jego rzucenia. Jesteśmy jednak świadomi, że miliony mężczyzn i kobiet wciąż będą palić. Powinni oni mieć możliwość wyboru produktów o obniżonej szkodliwości.

Udostępnij