rig-banner
NAUKA I INNOWACJE

Zaawansowana ocena naukowa i szczegółowe testy

Ultranowoczesne prace badawczo-rozwojowe

Nasze prace badawczo-rozwojowe są ukierunkowane na rozwój produktów o obniżonej szkodliwości stanowiących satysfakcjonującą alternatywę dla papierosów, przeznaczoną dla dorosłych palaczy. Posiadamy rygorystyczny program oceny badawczej i chętnie dzielimy się wynikami naszych badań i zachęcamy do zwiedzania naszego centrum R&D. Prezentujemy tam metodologie i wyniki badań ekspertom z odpowiednich dziedzin naukowych i organów regulacyjnych. Przedstawiamy je także w recenzowanych czasopismach naukowych, witrynie PMIScience.com, a także na konferencjach naukowych. Wszystkie nasze badania kliniczne są zarejestrowane w serwisie ClinicalTrials.gov. Oprócz tego zachęcamy naukowców z całego świata do niezależnej weryfikacji naszych wyników badań.

 

16-07-27_pmi_day-3-5643-2

Ocena zmniejszonego ryzyka

 

Docelowo zamierzamy całkowicie zastąpić papierosy naszymi produktami o zmniejszonym ryzyku* (RRPs). Prowadzimy rygorystyczny program badawczy w celu wykazania, że rezygnacja z palenia papierosów na rzecz korzystania z naszych nowych produktów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na choroby odtytoniowe. W badaniu wykorzystujemy powszechnie stosowaną metodologię badań toksykologicznych, a także innowacyjne systemowe podejście toksykologiczne do działań oceny ryzyka.

Badania obejmują całą gamę działań, od początkowych etapów rozwoju produktu, przez testy kliniczne, aż po monitorowanie produktów znajdujących się na rynku w celu oceny ich długotrwałego wpływu na zmniejszenie szkodliwości produktów tytoniowych na zdrowie.

 

new-science

Nasze dotychczasowe wyniki

Badania nad naszym najnowocześniejszym bezdymnym produktem zastępującym papierosy – nazwanym Systemem Podgrzewania Tytoniu (Tobacco Heating System -THS)2 – postępują w szybkim tempie. Według nich THS może zmniejszyć szkodliwe efekty długotrwałego palenia na zdrowie dorosłych palaczy, pod warunkiem, że całkowicie zrezygnują oni z palenia papierosów.

THS, o ile jest używany właściwie, nie spala tytoniu ani nie wytwarza dymu. Według testów przeprowadzonych w laboratorium wytwarzany przez ten system aerozol zawiera znacznie mniej szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji, a także jest znacznie mniej toksyczny niż dym papierosowy. Nasze badania wykazują ponadto, że prawdopodobieństwo przejścia dorosłego palacza na system THS jest wysokie, a osoby, które nie paliły lub które rzuciły już palenie, nie są zwykle zainteresowane tym produktem.
Ponadto jesteśmy otwarci na niezależną weryfikację naszych badań. Publikujemy nasze osiągnięcia w recenzowanych czasopismach naukowych, analizujemy niezależne raporty dotyczące naszych badań, uruchomiliśmy też platformę crowdsourcingową, za pomocą której można weryfikować wyniki naszych badań.


2Poza granicami Stanów Zjednoczonych system THS nosi nazwę IQOS 

 

* Produkty o zmniejszonym ryzyku to termin, jakim określamy produkty, które stanowią, prawdopodobnie stanowią lub mogą potencjalnie stanowić mniejsze zagrożenie dla palaczy, którzy zrezygnują z palenia papierosów na rzecz wspomnianych produktów.