reg
Over Ons

Regulering

Een logische benadering

 

De welbekende risico's van roken liggen ten grondslag aan regelgeving op rookwaren die strenger is dan voor welk consumentenproduct dan ook. Er bestaat absoluut geen twijfel over dat tabaksproducten aan strenge regelgeving onderhevig moeten zijn en dat deze strikt moet worden nageleefd.

Uit ons handelen blijkt dat wij de zeggenschap en de leidende rol van de overheid bij het beschermen van de volksgezondheid ten volle respecteren. Wij hebben ons sterk verzet tegen bepaalde maatregelen zoals het verwijderen van merken van onze sigarettenverpakkingen waardoor volwassen rokers gedwongen worden om te kiezen tussen verpakkingen die er allemaal nagenoeg hetzelfde uitzien. Nog steeds vinden we dat dergelijke gestandaardiseerde verpakkingen een inbreuk vormen op de keuzevrijheid van volwassen rokers.

Ook geloven we niet dat het verbieden van sigaretten een zinvolle maatregel is. Met de uitgebreide eisen die zijn bedoeld om vrijwel elk aspect van de sigarettenindustrie te controleren, werpt de vraag zich op: hoe kunnen we tegemoetkomen aan de behoeften van meer dan een miljard mensen wereldwijd die nog steeds roken? 

Het antwoord, zo denken wij, is innovatie: op het gebied van producten én beleid. Nu we werken aan een rookvrije toekomst veranderen ook onze prioriteiten. 
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de tabaks- en nicotinemarkt zodanig te transformeren dat een toekomst mogelijk is waarin sigaretten vervangen zijn door minder schadelijke, rookloze alternatieven. 

In deze context kan een op risico gebaseerde regelgeving voor rookloze producten, gecombineerd met verdere beperkingen ten aanzien van sigaretten bijdragen aan het terugbrengen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik. 

Voor alle duidelijkheid: regelgeving moet mensen blijven ontmoedigen om te beginnen met roken en stoppen aanmoedigen. Tegelijkertijd is het óók duidelijk dat miljoenen mannen en vrouwen zullen blijven roken. Zij moeten de mogelijkheid hebben om over te stappen op betere alternatieven. 


Deel dit verhaal