בעולם מתקדמים לעתיד ללא סיגריות. 

מדינות רבות הצליחו להוריד את אחוז מעשני הסיגריות1, כאשר הן מעדכנות את המדיניות שלהן לכזו שמצד אחד נלחמת בתופעה על ידי תוכניות מניעה והפסקת עישון, ומהצד השני תומכת במעשנים בגירים שממשיכים לעשן על ידי הנגשת חלופות, כאשר היא מחמירה את הרגולציה והאכיפה ומוודאת שמוצרי עישון לא יגיעו לקטינים ובני נוער. 

מדינות בעולם שהצליחו להפחית את שיעורי העישון; סימוכין: מחקר שהתפרסם בעיתון הגרדיאן.

בישראל, המצב ללא שינוי.

אחוז המעשנים בישראל נותר כמעט ללא שינוי בשנים האחרונות, ועומד על כ-20% מהאוכלוסייה בגילאי 21 ומעלה. כך על פי דוח העישון השנתי2 שמפרסם משרד הבריאות. על פי הערכות של גורמים מקצועיים אחרים3 אחוז המעשנים גבוה הרבה יותר, ועומד על כ-27% ויותר. גם אם שיעור המעשנים בישראל אינו משתנה - בפועל, מספר המעשנים עולה מידי שנה, עקב הגידול באוכלוסייה. על פי ההערכות מעל ל-2 מיליון ישראלים מעשנים.
המדיניות בישראל מתייחסת לכלל מוצרי העישון באופן דומה2. חלופות עישון כמו סיגריות אלקטרוניות ומוצרי חימום טבק כפופות לכל החוקים והתקנות החלים על סיגריות, לרבות איסורים והגבלות שונות, ומיסוי גבוה בדומה לסיגריות רגילות.

גרף המחשה של אחוז המעשנים בישראל. נתונים: דוח העישון השנתי 2011-2020, אתר משרד הבריאות.

ישראל לא מתקדמת, אולי הגיע הזמן לעדכן מדיניות?

חמישית מהאוכלוסיה הבגירה בישראל מעשנת.

המדינה מנסה במשך שנים להתמודד עם הנושא ומתמקדת בחקיקת חוקים, בהגבלות ואיסורים כמו איסור עישון במקומות ציבוריים, איסור שיווק ופירסום, חפיסות אחידות, העלאות מיסים ועוד, אך במבחן התוצאה אחוז המעשנים נותר ללא שינוי כבר שנים רבות. אולי הגיע הזמן לעדכן מדיניות? עכשיו.


1  שיעורי עישון בעולם, מחקר שהתפרסם עיתון הגרדיאן, קישור
2  דוח שר הבריאות על העישון בישראל,
קישור ; מדיניות, חוקים ותקנות ופרסומים בנושא עישון, קישור
3 
נתוני המיזם למיגור העישון; מצגת, מדיוני הוועדה למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, אוגוסט 2021 - (אוכלוסיה יהודית בלבד)
    "שיעור המעשנים עלה מ־20% ל־"27%;
מחקר שרותי בריאות כללית (פרסום מ'ישראל היום', מרץ 2022)

מקורות מידע נוספים:
הפחתת נזקים: הקוים המנחים של ארגון NICE
 המעריך ומאשר טכנולוגיות עבור שרותי הבריאות של אנגליה (NHS)  קישור

שתפו דף זה