פיליפ מוריס בע"מ שמחה לשתף בדו"ח הקיימות הראשון של החברה

פיליפ מוריס בע"מ פרסמה את דו"ח הקיימות הראשון של החברה בישראל, והראשון שמפורסם מקרב חברות הטבק בישראל
Sustainability pic

כחלק אינטגרלי מהאסטרטגיה של החברה בישראל ובעולם, אנו פועלים להטמעת עקרונות של אחריות תאגידית, ובפרט אימוץ גישת הקיימות לפי יעדי הפיתוח בר הקיימא של האו"ם.

כחברה שמובילה שינוי עמוק ופועלת לקדם חזון של "עתיד ללא עשן", אנו פועלים מתוך אחריות כלפי הסביבה ובעלי העניין שלנו בהתאם לאמות מידה ערכיות גבוהות ותוך חתירה להנגיש למעשנים בגירים אלטרנטיבות לסיגריות הבוערות. כדברי מנכ"ל פיליפ מוריס העולמית: "החלפת הסיגריות באלטרנטיבות מזיקות פחות הינה בליבה העסקית של החברה ובראש יעדי הקיימות שלנו."

הדו"ח מציג את פעילותה החברה בישראל, יעדיה, הישגיה והיוזמות המרכזיות שלה בתחומי העשייה החברתיים והסביבתיים לשנת 2019.

הפעילות שלנו בנושאים אלה באה לידי ביטוי בעשייה משמעותית בתחומים שונים, ובהם: 

אתיקה ארגונית, אחריות לקהילה, חתירה לשוויון מגדרי והעצמת נשים, קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה הולמת, צמצום אי השיוויון, מיגור העוני, יוזמות להפחתת ההשפעות הסביבתיות ועוד.

אנו מזמינים אתכם להתרשם מהפעילויות שלנו בדו"ח המצורף.

שתף דף זה