קול קורא לתמיכה בפרויקטים חברתיים וסביבתיים בשנת 2022

חברת פיליפ מוריס בע"מ מזמינה ארגונים העוסקים בתחומים חברתיים ו/או סביבתיים וזקוקים לעזרה במימון
פעילותם, להגיש בקשה לקבלת תרומה.
hands

בשנה האחרונה ולאור הצורך שנולד בעקבות משבר הקורונה, פיליפ מוריס בע"מ הגדילה את כמות התרומות ואת כמות הארגונים להם היא תרמה, דבר שילווה אותנו גם עם הפנים קדימה לשנת 2022.

פיליפ מוריס פועלת מזה שנים רבות לתמיכה ביוזמות חברתיות וסביבתיות ומעורבת בת מגוונים הנוגעים
לתרומה לקהילה. מיקוד ההשקעה בקהילה של החברה בא לידי ביטוי ב 3- אופנים מרכזיים:

1. יצירת שותפויות ארוכות טווח עם ארגונים;

2. תרומות בכסף ושווה כסף;

3. מעורבות חברתית של עובדי החברה בפעילות שונות בקהילה;

השנה הוחלט בחברה למקד את מערך התרומות ועל כן פורסם קול קורא זה. אנו מזמינים הגשת בקשות תמיכה לשנת 2022 , מארגונים חברתיים וסביבתיים המקדמים את יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG's), הנמצאים בהלימה ליעדים שהחברה בחרה להוביל. להלן יעדי המיקוד של החברה:

יעד 12 צריכה וייצור אחראיים – הבטחת צריכה ותבניות ייצור בנות קיימא. דוגמאות ארגונים רלוונטיים: ארגונים העוסקים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, פרויקטים לקידום שימוש יעיל במשאבים, מחזור חומרים, פתרונות לניהול פסולת, קידום אורח חיים הרמוני עם הטבע ועוד.

יעד 10 צמצום אי השיוויון – צמצום אי השיוויון בין ובתוך מדינות. דוגמאות לארגונים רלוונטיים: צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, קידום החינוך (מעל גיל 18), שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ועוד.

 

יעד 5 שוויון מגדרי- השגת שוויון בין המינים והעצמת כל הנשים והנערות. דוגמאות ארגונים רלוונטיים: ארגונים העוסקים בהעצמת נשים, ארגונים העוסקים במיגור
אלימות פיזית, כלכלית ומינית נגד נשים ועוד.

יעד 8 הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית- קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה, תעסוקה מלאה ויצרנית ועבודה מכובדת לכל. דוגמאות לארגונים רלוונטיים: ארגונים העוסקים בקידום תעסוקה הוגנת לאוכלוסיות הסובלות מתת ייצוג בתעסוקה, ארגונים לפיתוח כישורים ומיומנויות בתעסוקה ועוד.

על ארגונים העוסקים בנושאים הנ"ל ומעוניינים להגיש בקשה, לעמוד בקריטריונים שלהלן:

• עמותה או מלכ"ר הרשומים ברשם העמותות.
• פעילות המבוססת על תכנית מובנית, ברורה ומתוקצבת, בעלת מטרות ויעדים ברי השגה.
• תינתן עדיפות לעשייה חברתית משמעותית בקהילה המקומית.
• פעילות הפונה למגוון המגזרים באוכלוסייה, המיוצגים על ידי מגוון עובדי החברה.
• אפשרות למעורבות עובדי החברה ומנהליה בפעילות.
• עדיפות לפעילות ארוכת טווח שתאפשר התפתחות הדרגתית, מדידה והערכת השפעתה.
• שותפות שתתבסס על יצירת שותפויות חוץ מגזריות, כגון: עמותות, ארגונים חברתיים ועוד.
• ארגונים שקיבלו בעבר תמיכה מחברת פיליפ מוריס ישראל ומעוניינים להגיש בקשה פעם נוספת, נדרשים להגיש בקשה הכוללת פירוט לגבי אופן ניצול תמיכת פיליפ מוריס בשנים קודמות, בטופס הבקשה.

שימו לב! לא יתקבלו פניות העוסקות בנושאים הבאים:
ילדים ונוער, בריאות, ספורט ואורח חיים בריא, בעלי חיים, צבא וחיילים או עמותות המזוהות פוליטית.
את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס בקשת התרומות המצורף כאן, עד לתאריך 20/3/22
לכתובת המייל: CorporateResponsibility.PMIL@pmi.com
אין בהגשת טופס הבקשה כדי להבטיח אישור קבלת התמיכה מחברת פיליפ מוריס.
לבירורים ושאלות, ניתן לפנות ל: אירית הרמן, בטלפון 03-7699964

תודה,
צוות קיימות ואחריות תאגידית
פיליפ מוריס בע"מ

טופס בקשת תרומה והשקעה חברתית מחברת פיליפ מוריס בע"מ