בשנים האחרונות אנו מספקים תרומות, תמיכה כספית ומשאבים רבים נוספים לעמותות וארגונים שונים המקדמים את יעדי הפיתוח של האו"ם, הנמצאים בהלימה עם יעדים שהחברה בחרה לקדם.

מדיניות ההשקעה של החברה באה לידי ביטוי ב-3 אופנים מרכזיים: 


1. יצירת שותפויות ארוכות טווח עם עמותות וארגונים.
2. תרומות בכסף ובשווה כסף.
3. מעורבות חברתית והתנדבות של עובדי החברה בפעילויות שונות בקהילה.
עמותות וארגונים העוסקים בתחומים חברתיים ו/או סביבתיים הזקוקים לסיוע במימון ועומדים בקריטריונים הבאים, מוזמנים לפנות אלינו:

• עמותה או מלכ"ר הרשומים ברשם העמותות.
• פעילות המבוססת על תכנית מובנית, ברורה ומתוקצבת, בעלת מטרות ויעדים ברי השגה.
• עדיפות תינתן לפעילויות הכוללות עשייה חברתית משמעותית, פעילויות הפונות למגוון מגזרים באוכלוסייה, פעילויות בהן יש אפשרות למעורבות/התנדבות של עובדי החברה ומנהליה, פעילויות ארוכות טווח המאפשרות פיתוח הדרגתי, מדידה והערכת השפעה ושותפויות המבוססות על פעילויות עם גורמים נוספים (עמותות, ארגונים חברתיים ועוד).
• ארגונים שקיבלו בעבר תמיכה מחברת פיליפ מוריס בע"מ (ישראל) ומעוניינים להגיש בקשה פעם נוספת, נדרשים להגיש בקשה הכוללת פירוט לגבי אופן ניצול תמיכת פיליפ מוריס בע"מ בשנים קודמות, בטופס הבקשה.

שימו לב! לא יתקבלו פניות העוסקות בנושאים הבאים: ילדים ונוער, בריאות, ספורט ואורח חיים בריא, בעלי חיים, צבא וחיילים או עמותות המזוהות פוליטית.

 

16.4.20232 שם הקובץ

מידע נוסף לעיון והורדה

 • קול קורא לתמיכה בפרויקטים חברתיים וסביבתיים בשנת 2023

  .pdf

  01/16/2023

  241.87 kb

 • תבנית וועד מנהל

  .xlsx

  01/16/2023

  113.32 kb

 

הגשת בקשה לתרומה

את הבקשות ניתן להגיש באמצעות הטופס להלן, פעם בשנה, מינואר ועד ה-20 למרץ. 

את הטופס יש לשלוח אל: צוות קיימות ואחריות תאגידית, פיליפ מוריס בע"מ

 

יובהר כי אין בהגשת טופס הבקשה כדי להבטיח אישור קבלת סיוע/תרומה. 

לבירורים ושאלות, ניתן לפנות לגיל (בשעות העבודה), במס' הטלפון:  03-7666384

 

 

לטופס הגשת הבקשה