Nauka I Innowacje

> 3000

EMPLOYEES

2 Document

Documents

 • Wpływ palenia na zdrowie

  .pdf

  11/20/2017

  608.60 kb

 • Polityka zintegrowanego systemu zarządzania ISO

  .pdf

  09/19/2018

  92.42 kb

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289223
NIP 675-13-73-354; REGON 120553944
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

Biuro w Warszawie

ul. Inflancka 4C
Gdański Business Center D
00-189 Warszawa

 

+48 22 606 2222

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242947
NIP 675-13-34-420; REGON 120123379
Kapitał zakładowy 600.000,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

+48 12 646 4646 +48 12 646 4000

Philip Morris Polska S.A.

z siedzibą w Krakowie
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012542
NIP 675-00-02-182; REGON 350686207
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 88.445.110,00 PLN

Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

+48 12 646 4646 +48 12 646 4000

Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o.

with its registered seat in Kraków
Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000291604
NIP 675-13-73-638; REGON 120562386
The initial capital of 5.000.000,00 PLN