W PMI, opieramy nasz sukces na dostarczaniu przyszłości wolnej od dymu - i to właśnie nasi ludzie są siłą napędową największej zmiany w historii firmy

O ile nie wskazano inaczej, dane liczbowe obowiązują na dzień 31 grudnia 2022 r


Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Firma PMI pomaga w utrzymywaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez oferowanie możliwości częściowej pracy zdalnej, programy wsparcia dla rodzin oraz wspomaganie dobrostanu pracowników poprzez różne programy i inicjatywy.

1

2

3

Wynagrodzenie i bonusyStawiamy na sprawiedliwość i równość bez względu na płeć

Przeczytaj więcej o tym jak staliśmy się pierwszą na świecie firmą, która otrzymała Globalny Certyfikat RÓWNYCH WYNAGRODZEŃ tutaj.

Dajemy równy dostęp do możliwości

Osiągnęliśmy nasz cel na rok 2022, zakładający udział ponad 40 procent kobiet na stanowiskach kierowniczych i jesteśmy dumni, że kobiety stanowią obecnie 42 procent naszej siły roboczej. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby osiągnąć jeszcze lepszą równowagę, dlatego postawiliśmy sobie za cel, aby do 2025 r. co najmniej 35 procent kobiet zajmowało stanowiska kierownicze.


Celebrujemy osiągnięcia kobiet

Poprzez grupy ds. zasobów pracowniczych takie jak sieć WiN (Women's Inspiration Network), której zadaniem jest zapewnienie kobietom sprzyjającego miejsca, w którym znajdą inspirację i wzmocnią swoją pozycję poprzez rozwijanie umiejętności, poszerzanie sieci kontaktów i odkrywanie swojego pełnego potencjału.


Kultura firmy


Dzięki naszym ukierunkowanym programom, wspieramy swój personel w nabywaniu i rozwijaniu kluczowych umiejętności i możliwości na drodze do przyszłości wolnej od dymu tytoniowego.

Jesteśmy świadomi tego, że zróżnicowane miejsce pracy wspomaga innowacje, dlatego skupiamy się na wspieraniu kobiet w przełamywaniu barier i obejmowaniu stanowisk przywódczych we wszystkich branżach.

Kontynuujemy badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, odkrywamy nowe technologie i inwestujemy w przyszłość. Nasze programy wspierają pracowników w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych umiejętności i możliwości na naszej drodze do przyszłości wolnej od dymu. Naszym celem jest zachęcanie kobiet do przełamywania barier, rozbijania szklanych sufitów i obejmowania ról przywódczych we wszystkich funkcjach. Wierzymy, że zróżnicowane miejsce pracy może zwiększyć innowacyjność.


Twoja droga do odkrycia swojego potencjału zaczyna się tutaj.

Razem możemy zmienić narrację i stworzyć jaśniejszą, bardziej inkluzywną przyszłość dla wszystkich.

Aplikuj teraz