Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Finance

Openings

1

Job ID

57861061

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз! Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Біздің жаңа миссиямыз бізден қаржылық үлгілеуге, жоспарлауға және болжауға жаңа тәсілдемелерді талап етеді. Қаржылық бөлімнің қызметі бүкіл әлемді және аудит, қаржылық менеджмент, ішкі бақылау және барлық функцияларды қаржылық қолдау сияқты салаларды да қамтиды. Біз күн сайын өзгерістерді енгізу және кедергілерді еңсеру арқылы жаңа нәрсеге үйренеміз. Біздің жаңа коммерциялық үлгіміздің табыстылығы мен тұрақтылығына кепілдік беру үшін бізге қосылыңыз. Сіздің күнделікті міндеттеріңіз: - Қазақстан нарығының коммерциялық функцияларының, сондай-ақ ФМҚ жалпы әкімшілік бөлімдерінің бюджетін жүргізу; - Бизнестің кіріспе және бухгалтерлік есеп ережелерін (US GAAP) ескере отырып, функцияның бюджетін құру; - Нақты шығындарды талдау, жоспарға қарсы валидацияны талдау; - Бюджетті тұрақты қайта қарауға, есепті кезеңді жабуға қатысу, компания жобаларын бағалау; - Қазақстан мен ОА нарықтарының операциялық нәтижелеріне жауап беретін, кейіннен бөлім ішінде ротациялау, қызметкерлердің өзара алмасуы перспективасымен бақылау тобының бір бөлігі болу. Бізге кім керек: - Қаржы, статистика, экономика, математика, бизнес-талдау, менеджмент облысындағы жоғары білім; - Ұқсас лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі кем дегенде 2 жыл; - Күшті аналитикалық дағдылар мен қаржылық модельдерді әзірлеу (сүйемелдеу тәжірибесі; - MS Office сенімді пайдаланушысы, MS Excel тәжірибелі пайдалану деңгейі; - Клиентке бағытталған тәсілдеме және ол үшін құндылықты қалыптастырдың жаңа тәсілі; - Күшті коммуникациялық дағдылар мен серіктестік дағдылары; - Ағылшын тілін білу деңгейі Upper-intermediate деңгейінен төмен емес. Біз не ұсынамыз: - Өз амбицияларыңызды жүзеге асыру және жаһандық бизнесте дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі – біздің өлшеміміз бен ауқымымыз ілгерілеу үшін шексіз мүмкіндіктер береді; - Халықаралық мансап құру және кросс-функционалды қозғалыстар мүмкіндігі; - Кеңейтілген әлеуметтік пакет: өмірді сақтандыру, ауыр аурулардан сақтандыру, балалардың мектепке дейінгі дамуы үшін қосымша төлем, қызметкерлерге және отбасы мүшелеріне көмек көрсету бағдарламасына қатысу (қаржылық, психологиялық және заңгерлік кеңестер) және т.б.; *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами ! В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Наша новая миссия требует от нас новых подходов к финансовому моделированию, планированию и прогнозированию. Деятельность финансового отдела охватывает весь мир и такие сферы, как аудит, финансовый менеджмент, внутренний контроль и финансовую поддержку всех функций. Каждый день мы учимся чему-то новому, внедряя перемены и преодолевая препятствия. Присоединяйтесь к нам, чтобы гарантировать прибыльность и устойчивость нашей новой коммерческой модели. Ваши повседневные обязанности: - Ведение бюджета коммерческих функций рынка Казахстан, а так же общеадминистративных отделов ФМК; - Построение бюджета функции, с учетом вводных от бизнеса и знаний правила учета (US GAAP); - Анализ фактических расходов, валидация против плана; - Участие в регулярном пересмотре бюджета, закрытии отчетного периода, оценка проектов компании; - Быть частью команды контроллинга, которая отвечает за операционные результаты рынков Казахстана и ЦА, с последующей перспективой ротации внутри отдела, взаимозаменяемости сотрудников. Кто нам нужен: - Высшее образование в области финансов, статистики, экономики, математики, бизнес-аналитики, менеджмента; - Опыт работы на аналогичных должностях не менее 2 лет; - Сильные аналитические навыки и опыт разработки/сопровождения финансовых моделей; - Уверенный пользователь MS Office; - Ориентированный на клиента подход и поиск нового способа создания ценности для него; - Сильные коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; - Владение английским языком не ниже уровня Upper-intermediate. Мы предлагаем: - Возможность профессионально расти в международной компании, масштаб которой предоставляет безграничные возможности для развития; - Возможность построения международной карьеры и кросс-функциональных переходов; - Расширенный социальный пакет: страхование жизни, страхование при критических заболеваниях, доплату на дошкольное развитие детей, участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для работников и членов семьи, и многое другое; Филип Моррис Казахстан уже 8 лет подряд является обладателем награды Top Employer в Казахстане, а также единственным обладателем сертификата Equal Pay в Казахстане, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам работы. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется

Apply