Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

57860408

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Тауарлы-материалдық қорларды басқару, тасымалдау, қабылдау,жөнелту,тарату,жоспарлау, сатып алу және материалдарды,жартылай фабрикаттарды түгендеу бойынша іс-қимылдарды үйлестіру және қадағалау; - Үздіксіз процесті қамтамасыз ету мақсатында өндіріс, қойма шаруашылығы, өндірістік жоспарлау және логистика бөлімдерімен өзара іс-қимыл жасау; - Есептік жүйелердегі дайын өнімнің, жартылай фабрикаттардың, материалдардың қозғалысы бойынша сымдарды күн сайын талдау.Өндірістік тапсырыстар мәртебесінің өзектілігін бақылау; - Жүргізілетін жұмыстардың сапасын,материалдар мен жабдықтардың қауіпсіздігі мен тиімді пAайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндірістік процесті жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу; - SAP, LESMES функционалдық жұмысын қолдау, жүйелерді / процестерді әзірлеу, оңтайландыру. Бізге кім керек: - Қаржы, статистика, экономика, математика, бизнес-аналитика, менеджмент саласындағы жоғары білім; - Ұқсас лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі; - Күшті аналитикалық дағдылар; - Сенімді MS Office пайдаланушысы; - Клиентке бағытталған тәсіл және олар үшін құндылық құрудың жаңа әдісін табу; - Күшті қарым-қатынас және ынтымақтастық дағдылары; -Ағылшын тілін Upper-intermediate деңгейінен төмен емес меңгеру. Біз не ұсынамыз: - Өз амбицияларыңызды жүзеге асыру және жаһандық бизнесте дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі – біздің өлшеміміз бен ауқымымыз ілгерілеу үшін шексіз мүмкіндіктер береді; - Халықаралық мансап құру және кросс-функционалды қозғалыстар мүмкіндігі; - Кеңейтілген әлеуметтік пакет: өмірді сақтандыру, ауыр аурулардан сақтандыру, балалардың мектепке дейінгі дамуы үшін қосымша төлем, қызметкерлерге және отбасы мүшелеріне көмек көрсету бағдарламасына қатысу (қаржылық, психологиялық және заңгерлік кеңестер) және т.б.; *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, и расти профессионально в самых разных направлениях. Ваши повседневные обязанности: - Координировать и отслеживать действия по управлению запасами, перемещению, приемке,отгрузке,дистрибьюции,планированию, закупкам и инвентаризации материалов,полуфабрикатов; - Взаимодействовать с отделами производства, складского хозяйства, производственного планирования и логистики с целью обеспечения бесперебойного процесса; - Ежедневно анализировать проводки по движению готовой продукции, полуфабрикатам, материалам в учетных системах.Контролировать актуальность статусов производственнх заказов; - Вносить предложения по улучшению производственного процесса для обеспечения качества проводимых работ,безопасности и эффективного использования материалов и оборудования; - Поддержка функциональной работы SAP, LESMES, разработка, оптимизация систем / процессов. Кто нам нужен: - Высшее образование в области финансов, статистики, экономики, математики, бизнес-аналитики, менеджмента; - Опыт работы на аналогичных должностях не менее 3 лет; - Сильные аналитические навыки; - Уверенный пользователь MS Office; - Ориентированный на клиента подход и поиск нового способа создания ценности для него; - Сильные коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; - Владение английским языком не ниже уровня Upper-intermediate. Мы предлагаем: - Возможность профессионально расти в международной компании, масштаб которой предоставляет безграничные возможности для развития; - Возможность построения международной карьеры и кросс-функциональных переходов; - Расширенный социальный пакет: страхование жизни, страхование при критических заболеваниях, доплату на дошкольное развитие детей, участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для работников и членов семьи, и многое другое. Филип Моррис Казахстан уже 8 лет подряд является обладателем награды Top Employer в Казахстане, а также единственным обладателем сертификата Equal Pay в Казахстане, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам работы. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется

Apply