Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Finance

Openings

1

Job ID

58030001

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Шығыс шот-фактураларды қағаз және электрондық түрде шығару; - Бастапқы бухгалтерлік құжаттаманың заңнама талаптарына сәйкестігін тексеру; - Жүйеде қаржылық сымдарды дұрыс және уақтылы көрсету; - Белгіленген талаптарға сәйкес құжаттаманы сақтау; - Басқа бөлімдерге ішкі есептерді ұсыну; - Аудит/ салықтық тексерулер жүргізу кезеңінде сұратылған ақпаратты дайындауға жәрдемдесу; - Салыстыру актілерін тексеру және қол қою, жеткізушілермен сатып алушылармен байланыс; - Кассаны есепке алу, екі жүйе арасындағы қалдықтарды салыстыру; - Дебиторлық берешек-салыстыру, уақтылы өтеу, мерзімдерді бақылау. Бізге кім керек: - Жоғары қаржылық / экономикалық білім; - Ұқсас лауазымдағы жұмыс тәжірибесі кемінде екі жыл; - Ағылшын тілін Intermediate деңгейінде және одан жоғары деңгейде білу; - ДК, Excel, сондай-ақ басқа да компьютерлік жүйелердің тәжірибелі пайдаланушысы. Біз не ұсынамыз: - Өз амбицияларыңызды жүзеге асыру және жаһандық бизнесте дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі – біздің өлшеміміз бен ауқымымыз ілгерілеу үшін шексіз мүмкіндіктер береді; - Халықаралық мансап құру және кросс-функционалды қозғалыстар мүмкіндігі; - Кеңейтілген әлеуметтік пакет: өмірді сақтандыру, ауыр аурулардан сақтандыру, балалардың мектепке дейінгі дамуы үшін қосымша төлем, қызметкерлерге және отбасы мүшелеріне көмек көрсету бағдарламасына қатысу (қаржылық, психологиялық және заңгерлік кеңестер) және т.б.; Филип Моррис Қазақстан 9 жыл қатарынан Қазақстандағы Top Employer сыйлығының иегері, сондай-ақ Қазақстандағы equal Pay сертификатының жалғыз иегері болып табылады, бұл біздің жоғары жұмыс стандарттарына адалдығымызды растайды. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, и расти профессионально в самых разных направлениях. Ваши повседневные обязанности: - Выпуск исходящих счетов-фактур в бумажном и электронном виде; - Проверка первичной бухгалтерской документации на соответствие с требованиями законодательства; - Корректное и своевременное отражение финансовых проводок в системе; - Хранение документации в соответствии с установленными требованиями; - Предоставление внутренних отчетов другим отделам; - Содействие в подготовке запрашиваемой информации в период проведения аудита/ налоговых проверок; - Проверка и подписание актов сверки, коммуникация с поставщиками покупателями; - Учет кассы, сверка остатков между двумя системами; - Дебиторская задолженность - сверка, своевременное погашение, контроль за сроками. Кто нам нужен: - Высшее финансовое / экономическое образование; - Опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет; - Знание английского языка на уровне intermediate и выше; - Опытный пользователь ПК, Excel, а также других компьютерных систем. Мы предлагаем: - Возможность профессионально расти в международной компании, масштаб которой предоставляет безграничные возможности для развития; - Возможность построения международной карьеры и кросс-функциональных переходов; - Расширенный социальный пакет: страхование жизни, страхование при критических заболеваниях, доплату на дошкольное развитие детей, участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для работников и членов семьи, и многое другое; Филип Моррис Казахстан уже 9 лет подряд является обладателем награды Top Employer в Казахстане, а также единственным обладателем сертификата Equal Pay в Казахстане, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам работы. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply