WhoWeAre_banner
Job Description

IQOS Partner Lead

❗️ Deadline na podanie prihlášky: 15.11.2019 📌Košice, Prešov Slovensko, zástup počas materskej dovolenky Chceš byť súčasťou svetovej zmeny? Chceš byť pri budovaní sveta, v ktorom budú cigarety nahradené výrobkami bez dymu? Máš talent na riadenie, motivovanie ľudí a vieš ovplyvňovať ostatných? Motivuje ťa rôznorodá, dynamická práca, stretávanie sa s ľuďmi a rád/rada meníš pracovné prostredie? Potom hľadáme teba. 🚩 Aká bude tvoja náplň práce? ➲ pripravovať plán, a usmerňovať a kontrolovať plnenie zmluvných povinností určeným dodávateľom poskytujúcim služby IQOS partnerov - komunitných aktivátorov ➲ poskytovať dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri nábore, zabezpečovaní tréningov, mentoringu a informovanosti komunitných aktivátorov ➲ monitorovať výkon dodávateľa a iniciovať potrebné nápravy ➲ vyhľadávať príležitosti v pridelenom regióne na prezentovanie bezdymových výrobkov ako alternatíva fajčenia plánovať a organizovať stretnutia a rôzne podujatia pre konečných spotrebiteľov bezdymových výrobkov ➲ reportovať výsledky dodávateľa a jeho aktivít do vnútra spoločnosti 🔎 Čo hľadáme? ➲ obchodnícke skúsenosti ➲ schopnosť vytvárať a riadiť diverzné tímy, viesť a motivovať ľudí ➲ vodičské zručnosti ➲ slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka, znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni ➲ orientácia na zákazníka, orientácia na výsledky, podnikavosť, plánovanie ➲ schopnosť riadenia zmeny a flexibilita ➲ miesto bydliska v Košiciach 💰 Minimálna hrubá mesačná mzda: 1.200€
 • Contract
  Full-Time
 • Location
  Košice, Slovakia
 • Department
  Sales
 • Remaining Openings
  1
 • Job ID
  23133
Apply now
share this story