Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

54463624

Сандық таңбалау бойынша маман – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді. Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Бизнестің сандық татңбалама тұрақтылығы саласындағы қажеттіліктерін түсіну, талаптарды анықтау, тиімді шешім ұсыну. - Икемді және инновациялық АТ-ұйымын құру. - Мәселені сәтті шешу үшін байланыс пен үйлестіруді қамтамасыз ету және күй туралы есептерді үнемі ұсыну. - Тиімді шешуге әкелетін шешімдерді талдау, анықтау және пайда болуына ықпал ету арқылы күрделі мәселелерді шешу - Барлық кіріс сұрауларды тіркеу, талдау және басымдық беру - Қазақтелекоммен мәртебені қайта бағыттау, тіркеу және мониторингілеу / Inexto / Таңбалау операторы -Тәуекелдерді азайту және эскалациялау -Өтініштерді шешудің тұрақты процесін қамтамасыз ету Бізге кім керек: - Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім - 1 жылдан бастап ірі халықаралық компанияларда жүйелік АТ шешімдерін ұсыну және қолдау тәжірибесі - MS SQL, MS Server,Power Shell,LES/MES-жүйелерін, ERP, SAP,Track & Trace (дайын өнімнің қозғалысын бақылау жүйелері) меңгеру артықшылық болады. - Ағылшын тілін жазбаша да, ауызша да еркін меңгеру. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды Специалист по цифровой маркировке – Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др. Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы. Ваши повседневные обязанности: - Понимать потребности бизнеса в области стабильности цифровой маркировки, определять требования, предлагать эффективное решение. - Создавать гибкую и инновационную ИТ-организацию. - Обеспечивать коммуникацию и координацию для успешного решения проблемы и регулярно предоставлять отчеты о состоянии. - Решать сложные проблемы, анализируя, выявляя и способствуя появлению решений, ведущих к эффективному разрешению - Регистрация, анализ и приоритезация всех входящих запросов - Переадресация, регистрация и мониторинг статуса с Казахтелеком / Inexto / Оператор маркировки - Минимизация и эскалация рисков - Обеспечение устойчивого процесса разрешения обращений Кто нам нужен: - Высшее образование в области информационных технологий - Опыт в предоставлении и поддержке системных ИТ- решений в крупных международных компаниях от 1 года - Знание MS SQL, MS Server,Power Shell,LES/MES-систем, ERP, SAP,Track & Trace (систем отслеживания перемещения готовой продукции) будет приемуществом. - Свободное владение английским языком, как письменным, так и устным. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply