Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54360097

Тұтунышылық тәжірибе жөніндегі маман – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Клиенттік тәжірибе бөлімі – жаңа өнімдерді әзірлеу үшін жасалған компаниямыздың бөлімшесі. Біз тиімді маркетингтік және коммерциялық стратегия құра отырып, ФМИ мен тұтынушылар арасындағы байланысқа қамқорлық жасаймыз. Біз жасампаздықты, ынтымақтастыққа дайындықты, икемділікті және жігерлілікті бағалаймыз. Клиенттік тәжірибе саласында тәжірибеңіз болса және Сіз белгісіздікті қорықпасаңыз, онда бізбен бірге Сіз даму үшін шексіз мүмкіндіктерге ие бола аласыз. Біз командамызға уәждемесі жоғары тұтынушылық тәжірибе жөніндегі менеджер іздеудеміз. Сіз бұл позицияда тұтунышылық тәжірибе жөніндегі супервайзер алдында есепті боласыз және біздің тұтынушы жолындағы бастан-аяқ процестерімізді оңтайландыруға, тұтынушыға бағдарланған мәдениет пен ортаны құруға және тұтынушылардың қатысуы мен қанағаттануына байланысты көрсеткіштерді жақсартуға жауапты боласыз. Үміткердің тұтынушылық жолды талдау тәжірибесі мен деректер маркетингі саласында қабілеттері болғаны абзал. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Тұтынушы жолының картасын жасауды сүйемелдеу • Зерттеу деректерінің негізінде тұтынушылардың мінез-құлқын талдау және ағымдағы тұтынушылар тәжірибесіндегі қажеттіліктер мен олқылықтарды анықтау • Клиенттік жолдардағы анықталған олқылықтарды жоюға бағытталған тұжырымдамалар мен гипотезаларды жасауға көмектесу. Осы тұжырымдамалар мен гипотезаларды (MVP, FFRWD) CX командасының басқа мүшелерінің көмегімен тексеру • CX бөлімінен Market Research командасына дейін сезімталдық нүктелері мен тұтынушылардың шаттық сәттерін анықтау, сандық бағалау және басымдық беру мақсатында жобалауды және тапсырмаларды орындауды басқару. • Бизнес-мақсаттарға жетуде шешуші бола отырып, клиенттік жолды ынталандыратын функцияларды іске асыруда басымдықты анықтауға септесетін бастамалардың жол картасын белгілеу және оны басқару бойынша ұйым шеңберіндегі ынтымақтастыққа және оны жеңілдетуге көмектесу • Терең түсінікке сүйене отырып, басқа функциялармен орналастырылған коммуникациялық, бағдарламалық, сервистік және тәжірибелі жобалық іс-шараларға үлес қосу • Бүкіл ұйым бойынша ағымдағы тұтынушы жолының динамикасы мен қорытындылары туралы есептер жасау және тұтынушы жолын жақсартуға бағытталған бастамалардың жол картасы туралы есеп беру Бізге кім керек: • Келесі салалардың бірінде немесе бірнешеуінде кемінде 2 жыл тиісті жұмыс тәжірибесі: FMCG, тұрмыстық электроника, қаржылық қызметтер, технологиялар, телекоммуникация немесе маркетинг агенттігі / зерттеу агенттігі • Тұтынушыларды зерттеу, дизайнды зерттеу, әртүрлі бизнес-міндеттер бойынша қызметтерді жобалау және цифрлық және физикалық байланыс нүктелері салаларында терең білімінің және кемінде 1 жыл тиісі тәжірибесінің болуы. • Құрылымдық ойлау мен талдау әдістерін күрделі және даулы мәселелерге қолданудың расталған қабілеті • Жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдыларының жақсы деңгейі, әсіресе ақпаратты қысқаша және дәйекті жеткізе білу қабілеті • Бірнеше тапсырманы, қарама-қайшы басымдықтарды, көптеген мүдделі тараптарды және өте тығыз мерзімдерді басқару жолымен тез өзгеретін ортада жұмыс істеудің және бейімделудің расталған қабілеті • MS Office пакетін өте жақсы меңгеру міндетті болып табылады *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Специалист по потребительскому опыту – Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел Клиентского опыта— это подразделение нашей компании, созданное для разработки новых продуктов. Мы заботимся о связи ФМИ с потребителями, создавая эффективную маркетинговую и коммерческую стратегию. Мы ценим креативность, готовность к сотрудничеству, гибкость и динамичность. Если у Вас есть опыт в области клиентского опыта, и Вы не боитесь неопределенности, то с нами Вы сможете получить безграничные возможности для развития. Мы ищем мотивированного менеджера по потребительскому опыту для нашей команды. На этой позиции вы будете отчитываться перед супервайзером по потребительскому опыту и будете отвечать за оптимизацию наших сквозных процессов потребительского пути, создание ориентированной на потребителя культуры и среды, а также за улучшение показателей, связанных с вовлечением и удовлетворенностью потребителей. В идеале кандидат должен обладать опытом в области анализа потребительского пути и способностями в сфере маркетинга данных. Ваши повседневные обязанности: • Сопровождение в составлении карты потребительского пути • Анализ поведения потребителей и выявление потребностей и пробелов в актуальном потребительском опыте на основании данных исследований • Помощь в создании концепций и гипотез, которые направлены на устранение выявленных пробелов в клиентских путях. Проверка этих концепций и гипотез (MVP, FFRWD) с помощью других членов команды CX • Управление проектированием и выполнением задач от отдела CX до команды Market Research с целью выявления, количественной оценки и определения приоритетности болевых точек и моментов восторга потребителей. • Помощь в организации и облегчении сотрудничества в рамках организации для определения и управления дорожной картой инициатив, чтобы помочь определить приоритетность реализации функций, которые стимулируют опыт клиентского пути, имеющий решающее значение для достижения бизнес-целей. • Основываясь на глубоком понимании, вносить вклад в коммуникационные, программные, сервисные и опытные проектные мероприятия, развернутые другими функциями • Составлять отчеты о динамике и выводах из текущего потребительского пути по всей организации и отчитываться о дорожной карте инициатив, направленных на улучшение потребительского пути Кто нам нужен: • Не менее 2 лет соответствующего опыта работы в одной или нескольких из следующих отраслей: FMCG, бытовая электроника, финансовые услуги, технологии, телекоммуникации или маркетинговое агентство /исследовательское агентство • Не менее 1 года глубоких знаний и опыта в области изучения потребителей, исследований в области дизайна, проектирования услуг по различным бизнес-задачам, а также цифровых и физических точек соприкосновения. • Подтвержденная способность применять методы структурированного мышления и анализа к сложным и неоднозначным проблемам • Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки, особенно способность выражать и организовывать информацию лаконично и логично • Подтвержденная способность работать и адаптироваться в быстро развивающейся среде путем управления несколькими задачами, конфликтующими приоритетами, многочисленными заинтересованными сторонами и жесткими сроками • Очень хорошее владение пакетом MS Office обязательно *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply