Details

Contract

Full-Time

Location

Kokshetau, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

55009979

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: -Сеніп тапсырылған аумақта өзекті бизнес-серіктестермен (агенттіктер, әріптестік желі, бөлшек сауда серіктестері, ФМҚ дистрибьюторы және қызмет жеткізушілер) ұзақ мерзімді іскерлік қарым-қатынас орнату және қолдау;   - «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС бұйымдарының тұтынушылық қасиеттеріне қатысты 21+ жастағы тұтынушылармен өзара іс-қимылды бақылау;   - Кәмелетке толған тұтынушылармен өзара іс-қимыл жөніндегі бағдарламалар мен белсенділіктерді әзірлеу және келісу;   - Сеніп тапсырылған аумақта өткізу бойынша өзекті көрсеткіштерге қол жеткізуді әзірлеу және бақылау;   - Қызмет жеткізушілер сындарлы қарым-қатынас орнату, қызмет көрсету процесін бақылау;   -Алынған нәтижелерді талдау және нәтижелерді жақсарту стратегиясын әзірлеу;   - Команданы басқару, оқыту, дамыту және ынталандыру. - Электрондық тұрмыстық техника дүкендері сегментіндегі компанияның жайғасымын жақсарту үшін жаңа әлеуетті серіктестерді іздеу; - Таңдалған өзекті клиенттермен келіссөздер жүргізу және келісімдердің орындалуын қамтамасыз ету, әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау үшін өзекті клиенттердің жұмысын үнемі бағалау; - ФМҚ стратегиясына сәйкес клиенттерді дамыту жоспарын құру; - Маркетинг жоспарларын және маркалар жөніндегі айрықша мақсаттарды бақылау үшін циклдің айрықша белсенділіктері бойынша өзекті нүктелер менеджментімен келіссөздер жүргізу; - Бизнес мақсаттары мен жоспарланатын келісімшарттар негізінде жасалған бюджетті жоспарлау; - Бәсекелестердің белсенділігін талдау және ФМ-нің артықшылықты бизнес-серіктес ретінде тұрақты жақсаруын және жайғасуын қамтамасыз ету үшін ФМ міндеттерінің орындалуын олармен салыстыру; - Тренингтер өткізу қажеттілігін айқындау және серіктестер персоналын жұмыс орнында тұрақты түрде оқытуды қамтамасыз ету. Бізге кім керек: - Жоғары білім;   - FMCG-де сату саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 3-5 жыл;   - Команданы басқарудағы жұмыс тәжірибесі;   - Сауда деңгейлерінің маркетингіндегі жұмыс тәжірибесі, далалық тәжірибе; - MS Office-ті жетік білу;   - Орыс тілін еркін меңгерген, қазақ және ағылшын тілдерін білген жөн;   - "В" санатындағы жүргізуші куәлігі және кемінде 2 жыл үздіксіз көлік жүргізу өтілі. Біз не ұсынамыз: - Өз амбицияларыңызды жүзеге асыру және жаһандық бизнесте дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі – біздің өлшеміміз бен ауқымымыз ілгерілеу үшін шексіз мүмкіндіктер береді; - халықаралық мансап құру және кросс-функционалды қозғалыстар мүмкіндігі; - кеңейтілген әлеуметтік пакет: өмірді сақтандыру, ауыр аурулардан сақтандыру, балалардың мектепке дейінгі дамуы үшін қосымша төлем, қызметкерлерге және отбасы мүшелеріне көмек көрсету бағдарламасына қатысу (қаржылық, психологиялық және заңгерлік кеңестер) және т.б.; *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Ваши повседневные обязанности: -Выстраивать и поддерживать долгосрочные деловые отношения с ключевыми бизнес-партнерами на вверенной территории (агентства, партнерская сеть, розничные партнёры, дистрибьютор ФМК и поставщики услуг);   -Контроль над взаимодействием с потребителями возраста 21+ касательно потребительских свойств изделий ТОО «Филип Моррис Казахстан»;   -Разработка и согласование программ и активностей по взаимодействию с совершеннолетними потребителями;   -Разработка и контроль над достижением ключевых показателей по сбыту на вверенной территории;   -Установление конструктивных отношений с поставщиками услуг, контролирование процесса предоставления услуг;   -Анализ полученных результатов и разработка стратегии по улучшению результатов;   -Управление командой, а также обучение, развитие и мотивация команды. -Поиск новых потенциальных партнеров для улучшения позиции компании в сегменте магазины электронной бытовой техники; -Ведение переговоров с выбранными ключевыми клиентами и обеспечить соблюдение соглашений, постоянно оценивать выполнение работ ключевых клиентов для определения потенциальных возможностей; -Выстраивание плана развития клиентов в соответсвии со стратегией ФМК; -Ведение переговоров с менеджментом ключевых точек по специфичным активностям цикла, для того, чтобы контролировать планы по маркетингу и специфичные цели по маркам; -Планировать бюджет, составленный на основании бизнес-целей и планируемых контрактов; -Анализировать активности конкурентов и сравнивать выполнение задач ФМ с ними для обеспечения постоянного улучшения и позиционирования ФМ как предпочитаемого бизнес-партнера; -Определять необходимость проведения тренингов и обеспечивать постоянное обучение персонала партнеров на рабочем месте. Кто нам нужен: -Высшее образование;   -Опыт работы в области продаж в FMCG не менее 3-5 лет;   -Опыт работы в управлении командой;   -Опыт работы в маркетинге торговых уровней, полевой опыт; -Продвинутое владение MS Office;   -Свободное владение русским языком, знанием казахского и английского языков – желательно;   -Водительские права категории "В" и непрерывный стаж вождения не менее 2-х лет. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - Возможность профессионально расти в международной компании, масштаб которой предоставляет безграничные возможности для развития; - Возможность построения международной карьеры и кросс-функциональных переходов; - Расширенный социальный пакет: страхование жизни, страхование при критических заболеваниях, доплату на дошкольное развитие детей, участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для работников и членов семьи, и многое другое; *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply