Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

55844869

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Жаңа миссиямыздың табысы, түбегейлі өзгерістердің алғы шебінде тұрған бөлшек сауда бөліміне тікелей байланысты, себебі біз қазір жаңа сауда нүктелерін ашып, жаңа өнімдерді ұсынудамыз. Бұл қызықты, еліктіретін және шабыттандыратын тәжірибе. МІНДЕТТЕРІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ: - Технологиялық жабдықтың бірқалыпты жұмысын қамтамасыз ету және өндіріс процесін бақылау; - Темекі және темекі емес материалдарды бақылау мен есепке алуды жүзеге асыру; - Цехтың технологиялық жабдықтарына жөндеу жұмыстарын жүргізу, жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың себептерін анықтау және оларды жою; - тиісті құжаттаманы жүргізе отырып, талаптарға сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бақылау; - Орындалған жұмыстар бойынша есептерді дайындау және уақытылы тапсыру; - Өндіріс процесін/өнім сапасын жақсарту бойынша компанияның жобаларына қатысу. БІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫМЫЗ: - Орта арнаулы/жоғары техникалық білім; - Ұқсас лауазымда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар өндірістік ортадағы жұмыс тәжірибесі; - Нәтижеге назар аудару; - Топта жұмыс істеу дағдысы; - Өндірісте жұмыс істеуге және дамуға ұмтылу. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. От отдела розничных продаж напрямую зависит успех нашей новой миссии, ведь он на передовой линии преобразований, ведь сейчас мы открываем новые точки и представляем новые продукты. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт. ВАШИ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: - Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования и контролирование производственного процесса; - Осуществление контроля и учета табачных и нетабачных материалов; - Осуществление ремонтных работ на технологическом оборудовании цеха, выявление причин неполадок оборудования и их устранение; - Контроль качества выпускаемой продукции согласно требованиям, ведение сопутствующей документации; - Подготовка и своевременное предоставление отчетов по выполненным работам; - Участие в проектах компании по улучшению производственного процесса / качества выпускаемой продукции. КТО НАМ НУЖЕН: - Среднее-специальное/высшее техническое образование; - Опыт работы на производстве, стаж работы на аналогичной должности не менее 3 года; - Нацеленность на результат; - Умение работать в команде; - Желание работать и развиваться на производстве.

Apply